Martens Cleaning

Martens Cleaning

Martens cleaning heeft als core business het inzamelen en verwerken van olie/watermengsels, afvalwater en scheepsafval. Een groot deel van deze afvalstoffen wordt omgezet in waardevolle grondstoffen. Een uitbreiding met de opslag van stookolie, betekende ook een uitbreiding qua opslagcapaciteit.

Vanaf januari 2020 is er op de locatie van SJR in Rotterdam gestart met de bouw van twee 2.000 m3 opslagtanks. Deze tanks met een inwendige diameter van 14 meter en een hoogte van tevens 14 meter konden na een bouwduur van twee weken conform planning richting de klant. Met een mooi water transport eind februari heeft SJR weer een mooi project af kunnen sluiten.