Vlaardingen, 25 maart 2015

Dura Vermeer en Sloot Tankbouw hebben gezamenlijk een nieuw specialistisch vijzelbedrijf opgericht: D&S Jacking. In D&S Jacking komen de uitgebreide ervaring met het bouwen, onderhouden en repareren van opslagtanks van Sloot Tankbouw en de civieltechnische kennis van Dura Vermeer samen. Hiermee biedt D&S Jacking een totaalpakket voor tankopslagbedrijven.

D&S Jacking is gevestigd in Vlaardingen, in de nabijheid van het Europese epicentrum van de tankopslag met een capaciteit bijna 30 miljoen m³ verdeeld over ruim 2.100 tanks. De visie achter D&S Jacking is dat met gedegen en tijdig onderhoud de levensduur van een tank aanzienlijk kan worden verlengd. Het vijzelen van een tank kan hier onderdeel van uitmaken. Dit vindt plaats wanneer een tankbodem aan vervanging of reparatie toe is of wanneer sprake is van renovatie of ophoging van een tankterp. Afhankelijk van de situatie neemt D&S Jacking de tankbouwkundige of civiele werkzaamheden voor haar rekening: van zandaanvulling, het plaatsen van een steenslag ring, het aanbrengen van HDPE-folie, lekdetectie tot mechanische werkzaamheden aan de tank.

Door de bundeling van de specialiteiten van beide bedrijven is D&S Jacking in staat om, naast het vijzelen, een variëteit aan werkzaamheden aan te bieden. Hiertoe behoren onder andere bodemsaneringen, tankdijken ophogen, herstellen of aanbrengen van betonfundaties, aanleggen van ondergrondse leidingen (zoals riool of brandblusleidingen) en wegen. Opdrachtgevers als terminaleigenaren en aannemers kunnen derhalve voor alle tank gerelateerde werkzaamheden terecht bij D&S Jacking.

Op dit moment werkt D&S Jacking aan haar eerste opdracht bij Koole Terminals in Pernis, waar vier tanks met een diameter van 15 meter worden gevijzeld.